top of page

Kas ir rekonstruktīvais darbs?

Rekonstruktīvais darbs parāda katram pašam, kas slēpjas aiz viņa maskām un seniem iekšējiem tēliem. Tas ļauj runāt tam, kas ir,- bez baiļu un analītiskā prāta naratīvas.

Mūsu kā cilvēcisku būtņu potenciāls ir daudz lielāks, nekā apzināmies. Būdami bērni, mēs iemācījāmies pielāgoties. Mēs līdz šim brīdim nesam sevī negatīvus tēlus, bailes un apspiestas emocijas. Mēs esam zaudējuši saikni ar savu kodolu/ būtību. Mēs nespējam izjust pilnu sava spēka potenciālu.Rekonstruktīvais darbs


Rekonstruktīvais darbs maina mūsu uztveri. Pieaug mūsu apzināšanās. Rekonstruktīvais darbs ir jauns personiskās attīstības un apziņas paplašināšanas veids, ko izstrādājusi venecuēliešu izcelsmes terapeite Kerola Kastillo (Carola Castillo).

Rekonstruktīvā darba procesam ir skaidra un precīza teorētiskā struktūra, kas ļauj dalībniekiem apzināties un spert nākamo soli savā dzīvē. Pats darbs savā būtībā ir ķermeniska pieredze mainītā apziņas stāvoklī. Līdzīgi kā dziļā meditācijā vai transa stāvoklī, taču, šajā gadījumā, atrodoties kustībā un mijiedarbībā ar citiem dalībniekiem mazā cilvēku grupā. Šajā procesā ķermenis uztver informāciju un atrod risinājumus emocionāliem blokiem un neatrisinātām problēmām. Tas integrē gūtās atklāsmes un spēku.


Rekonstruktīvais darbs parāda katram pašam, kas slēpjas aiz viņa maskām un seniem iekšējiem tēliem. Lielākā kustība nav būt garīgam. Lielākais izaicinājums, ar ko mums katram jāsastopas ir dekonstruēt savas izdzīvošanas stratēģijas, lai izprastu to, kas pastāv ārpus laika un vārdiem,

lai ietvertu cieņu pret katru savas dzīves aspektu, citu cilvēku dzīvēm un visu dzīvo. Lai atrastu to, ko daudzi dēvē par laimi, bet citi par pašrealizāciju, šis koncepts jāizprot tik dziļi, cik vien sniedzas civilizācijas kodola dzīles. Mēs esam spējuši izkristalizēt šīs elementārdaļiņām pielīdzināmās idejas no zinātnes, filozofijas, antropoloģijas, šamanisma un daudzām citām disciplīnām.

Commenti


bottom of page