Starptautiskā skola RIIHS

Studio Quantum ir daļa no starptautiskas skolas, kas savu darbību velta individuālās un planetārās apziņas paaugstināšanai, tiecoties pretī holistiskai labklājībai un izglītībai.

Mūsu misija ir sastapt, instruēt un motivēt studentus un sabiedrību kopumā. Studenti iegūs sabalansētu, savstarpēji integrētu teoriju, tehniskās prasmes un praktisku pieredzi.

Kas ir RIIHS (Reconstructive International Integrative Holistic School) - 2

Mēs esam

Vārds „holistisks” definē visa vienotības uztveres pieņemšanu. Mēs piederam sistēmām, kuras ir daļa citu, lielāku sistēmu. Lielākā kustība ir nebūt garīgam. Lielākais izaicinājums, ar ko mums jāsaskaras, ir savu izdzīvošanas stratēģiju dekonstruēšana, lai izprastu telpu ārpus laika un vārdiem.

Skolas pamatā ir rekonstruktīvais darbs. Tas sastāv no kvantu līmeņa intervencēm, kas tiek ierosinātas/aizsākas ar grupas dinamiku vai augstas intensitātes ķermeņa praksi. Mēs izmantojam ķermeni kā galveno instrumentu, lai uztvertu mācību procesu. Tas spēj izaicināt indivīda uztveri (Uztvere: programma, ko esam iemācījušies vecumā no dzimšanas līdz 6 gadiem, lai izdzīvotu). Lauks, kas spēj ietvert prāta, ķermeņa un gara kustību, spēj izplesties un ļauj iekļaut konfliktu risinājumu ikdienas dzīvē.

Mūsu apmācību un treniņprogrammu absolventi būs kvalificēti saprast un pielietot Starptautiskās Rekonstruktīvās Integrālās Holistiskās Skolas modeli. Apmācību dalībnieki kursa laikā tiek nodrošināti ar vislabākajiem padziļinātu, izglītojošu un praktisku pieredzi sniedzošiem uzdevumiem, kā arī visaktuālāko, mūsdienīgāko informāciju par mācību tēmu. Starptautiskā Rekonstruktīva Integrālā Holistiskā Skola piedāvā instrumentus, kas ļauj šīs zināšanas integrēt savā personīgajā un profesionālajā dzīvē, mudinot dalībniekus paaugstināt savu apzināšanās līmeni un pieredzi. 

Mēs piedāvājam:

Apmācīt un asistēt programmu dalībniekiem, pasniedzējiem un fasilitatoriem ar vislabākajiem instrumentiem, lai spētu izprast un pielietot rekonstruktīvā darba metodi dzīvē. Integrēt sociālo darbu, īstenojot programmas, kas sniedz labumu sabiedrībai kopumā.  Iedvesmot un sniegt iespēju gūt garīgu pieredzi. Sasniegt augstākus apziņas līmeņus un mieru ķermenī, prātā, ģimenē, sabiedrībā, kultūrā, ekoloģijā un dievišķajā.

Rekonstruktīvās skolas programma sniedz dzīvi bagātinošus instrumentus un informāciju, kas var tikt izmantota, lai transformētu savu un citu dzīvi. Mūsu programmas ir radītas, lai stimulētu patiesu apziņas atmošanos un manifestēšanu. Mēs vēlamies uzrunāt visus, kuri vēlas uzlabot veselību, kuri respektē visas dzīvības formas un atbalsta mūsu misiju. 

Sniedziet sev piekļuvi šīm nenovērtējamajām zināšanām, kā arī savai ģimenei un tuvākajai sabiedrībai. Mums ir jāapvienojas un jādara viss, lai tas būtu iespējams, caur savu pieredzi, labsirdību un atbildīgu, konsekventu rīcību. Tā rezultātā mēs kļūstam par apziņas un harmonijas sūtņiem, lai veicinātu pavisam jauna veida radīšanu.

Attēls

Mēs tik daudz laika izniekojam cīņai pret savu mentālo spēku un realitāti, kas mūs ieskauj. Vai esat sev vaicājuši: „Vai pienācis laiks sevi konfrontēt?” Rekonstruktīvā darba procesā mēs aktivizējam enerģiju, kas ir informatīvi piesātināta, lai tā atklātos un caur tās izpausmēm klients varētu izveidot saikni ar saviem jautājumiem un problēmām Šai enerģijai ir pa spēkam noraut maskas un atklāt mūsu patieso seju. Dekonstruējot dažas no problēmām, kas mums likās nozīmīgas, pie mums var atnākt kas jauns. Jūtot īstas emocijas, kaut kas var no jauna sakustēties, kustība var atjaunoties. Un tas ir milzīgs dziedinošs spēks. Rekonstruktīvais darbs ļauj mums iegūt jaunu perspektīvu, jaunu redzējumu. Tas mūs vadīs pretī viedumam, kas mums ir dabiski paredzēts.Uzņemties atbildību par savu dzīvi ir gara varenākā kustība.

Esot šajos augstākas frekvences enerģijas laukos, mēs sākam apzināties un novērtēt to, cik neharmoniski esam mēs paši, tajos vibrējot. Cenšoties saprast pašiem sevi, atrodoties šajos dažādajos enerģijas līmeņos, mēs varam
sadziedēt un paplašināt savu garīgo uztveri. Tomēr, spēja veidot veselīgu saikni ar citiem ir visaugstākais līmenis no visiem. Saprotot daudzdimensionālo konceptu, kas apzīmē apzināšanos un spēju iekļaut, mēs nonākam uz ceļa, kas ved pretī savas esības paplašināšanai un dziedināšanai. Lielākā kustība nav būt garīgam. Lielākais izaicinājums, ar kuru mums jāsaskaras ir sava izdzīvošanas mehānisma dekonstruēšana, lai izprastu to, kas atrodas ārpus laika un vārdiem.

Kāpēc rekonstruktīvais darbs? Mēs vēlamies sadziedēt ko tādu, kas atrodas tālu no mums. Uztvere, ka mēs, būdami bērni, attīstījāmies, lai izdzīvotu, nav pilnībā iekļaujoša – tas nozīmē, ka tāda uztvere mūs nošķir no reālās pasaules. Mēs esam tik ļoti pazaudējušies, meklējot atbildes. Kā lai mainām šīs maigās sienas, ko paši esam uzcēluši? Kā gan lai pasargājam šo iekšējo bērnu, kas dzīvo iekšpus šīm sienām, pēc tam, kad esam izlēmuši tās nojaukt? Mēs zinām, ka mums nepieciešams paplašināt savas drošās robežas, lai sekotu savai laimei pa pēdām un būtu laimīgi.

Iekļaujot gūto pieredzi savā ikdienas dzīvē, apjukums izzūd. Skaidrs prāts ir veselīgāks un daudz efektīvāks darbībā. Šī ir iespēja sasniegt augstākas frekvences, un izjust savā pieredzē, kā ir atrasties augstāka līmeņa plūsmā, kas tuvina harmoniskai esībai šajā enerģijas laukā. Tādējādi mēs sasniedzam līdzsvaru, iegūstam spēku un harmoniju visās sistēmās, netieši radot absolūtu labklājību/ labbūtību. Tā rezultātā mēs jūtam lielāku enerģētisko saskaņu visās garīguma jomās.

 

Ko mēs varam iegūt no rekostruktīvā darba?

 1. Rekonstruktīvais darbs ļauj mums iegūt jaunu perspektīvu, jaunu redzējumu. Tas mūs vadīs pretī viedumam, kas mums dabiski paredzēts. Uzņemties atbildību par savu dzīvi ir gara varenākā kustība.
 2. Tam raksturīgs visaptverošs informācijas lauks, kas satur informāciju par jaunu eksperimentālu dimensiju.
 3. Jaunu pieredzi un izmaiņas uztverē.
 4. Paplašinātu apziņas stāvokli, kas sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj transformēt veco, lai radītu ko jaunu.
 5. Mūsu dzīves laika un vietas apzināšanos.
 6. Pārliecību konfliktu risināšanā.
 7. Piepildījumu un intensīvu jaunu izjūtu pieredzi.
 8. Spēju ilgtermiņa atmiņās atšķirt noderīgu, dzīvu informāciju no rigidas/nedzīvas/sastingušas (pārliecības, noteikumus,…).
 9. Ļaušanos, atbrīvošanos no piesaistēm, kļūšanu brīvam un atvērtam savā uztverē.
 10. Vienotības izjūtu, līdzjūtību un cilvēcību.
 11. Neiedomājamu pieredzi.
 12. Iespēju atbrīvoties no emocionāliem blokiem.
 13. Veselību un labklājību.
 14. Dažādu savas esības līmeņu attīrīšanu un sakārtošanu.
 15. Labākas attiecības.
 16. Proaktīvu un dziļu mieru.
 17. Mentālu skaidrību. 

 Struktūra

Šis ir ceļojums, kam nav gala un kurš kļūst arvien plašāks. Dažreiz mums nepieciešams pavadonis vai skolotājs, kāds, kurš vada un izaicina mūs tiekties pretī un aizsniegt nākamo līmeni.

Pasākumi

Skolā regulāri tiek organizētas nodarbību grupas un semināri. Šī darba mērķis ir atvērt sevi tam, kas mūsos ir autentisks un īsts, ārpus visām mūsu izdzīvošanas stratēģijām. Mēs izmantojam rekonstruktīvo viedumu attiecībā uz dažādām tēmām, tādējādi varam atrast savu ceļu un aicinājumu dzīvē, sākot spert soļus ārpus savas komforta zonas.

Rekonstruktīvā darba nodarbībās mēs paplašinām teorētiskās zināšanas un izzinām šī darba filozofisko pamatu, tā izcelsmi un  rašanās priekšnosacījumus, sistēmiskos likumus un kustības, kā arī mācāmies izmantot tādus instrumentus kā genogramma un sistēmiskie pēdu nospiedumi (kurus radījusi Carola Castillo).

Individuālās sesijas

Pirmajos dzīves gados mēs izveidojam izdzīvošanas stratēģijas, kas mums noder, lai pielāgotos dzīvei savā ģimenē, skolā, sabiedrībā, utt. Būdami pieauguši, mēs joprojām izmantojam daudz enerģijas šo uzskatu sistēmu uzturēšanai, lai varētu palikt savā komforta zonā. Risināt aktuālos savas dzīves jautājumus un atbrīvoties no šīm aizsargstratēģijām, izveidot saikni ar
savu patieso būtību un nostāties uz sava patiesā dzīves ceļa ir iespējams ar citas cilvēciskas būtnes palīdzību un atbalstu.

Mūsu individuālās sesijas ir balstītas sistēmiskā koučinga principos, lai palīdzētu jums sakārtot savu dzīvi un attiecības ar  sistēmām, kurās piederat, un mēs izmantojam rekonstruktīvā darba filozofiju, lai pārvarētu visdažādākās problēmas un blokus (ģimenē, pārī, attiecībās, darbā, finansēs, projektos…). Pārbaudot visu, ko esam iemācījušies, paplašinot savu uztveres diapazonu,
saskatot resursus savā pieredzē, rekonstruējot savu vēsturi… Tas viss atver durvis jaunām iespējām pilnībā pieņemt savu nākotni.