Pāriem un ģimenei

Pāru un ģimenes konsultācijās risinām jautājumus, kas saistās ar tuvības atrašanu, attiecībām partneru un laulāto starpā, kopīgu mērķu veidošanu. Svarīgu nozīmi piešķiram attiecībām starp bērniem un vecākiem, kas iet roku rokā ar intimitātes un ģimenes dzīves balansu. 

Tev pavērsies jauns, plašāks konteksts tam, kur atrodies šobrīd, kā arī uz iespējamajiem attīstības virzieniem, to iemesliem un izraisīto iespaidu uz sevi un apkārtējiem.

Konsultācijas pāriem un ģimenēm
Studio Quantum konsultācijas pāriem un ģimenēm

 

Attiecības, kas ir šobrīd... 

Vislabākās attiecības ir tās, kas mums ir šobrīd, lai ir cik dramatiskas tās mums neliktos. Mīli sevi, un Tu ar jebkuru sasniegsi absolūtu mīlestību. Pirms precies ar kādu, appreci pats sevi (Kima Enga); tas nozīmē, ka mūsu personība, kas ir tikai domu koncepts, ir līdzsvarā un pieņemšanas stāvoklī ar to, kas mēs patiesībā esam - garīgas būtnes (dvēsele), kas piedzīvo terminētu fizisku pierdzi uz zemes.

Tā saucamās problēmas parnerattiecībās rodas nevis, lai mēs domātu par partnera maiņu, bet par to, ko tās mums māca, un mainītos paši. Tā mēs dvēseliski evolucinējam un pieaugam. Varam attiecības salīdzināt ar bērnu dārzu un skolu: mainot partnerus, mēs nenonākam no bērnu dārza skolā bet atkal esam atpakaļ tajā pašā pirmskolas iestādē līdz konstatējam, ka viss, kas bija iepriekšējās attiecībās, ir atgriezies ar vēl lielāku jaudu. Tā notiek līdz brīdim, kad, mainot savu uztveres modeli, sajūtam, ka apkārtējie mainās.

Katrām attiecībām ir iespējami attīstības virzieni, tām ir savi iemesli, iespaids uz sevi un apkārtējiem. Pāru attiecības (visi pāri – laulāti, nelaulāti, hetero- un homoseksuāli) ir starp cilvēkiem, un tās sākas ar katra indivīda attiecībām pašam ar sevi. Tas ir vissvarīgākais aspekts.

Ja pāris no savas puses jūt, ka ir pienācis laiks attiecību sakārtošanai, saruna no mūsu puses (Laimonis un Inese) var tik veidota gan tā, ka mēs abi tiekamies un veidojam sarunu četratā, gan arī ka viens no mums sarunājas ar vienu pāra dalībnieku. Dažkārt svarīgi ir sarunāties pa vienam, un vēl no svara, vai vīrietis runā ar vīrieti, sieviete - ar sievieti, vai gluži pretēji. Vīriešu un sieviešu Enerģijas ir ļoti dažādas, un tāpēc mēs adaptējamies situācijai. Īsāk sakot, saruna ir par attiecībām ar izpratni enerģētiskā līmenī.

“When you change the way to look at things, the things you look at change”. Kopā būšana nav nav par divām pusītēm, kuras papildina viena otru, bet par diviem veseliem kuriem ir vēlēšanās dot, neko negaidot pretī. Intīmās parnerattiecības ir beznosacījuma mīlestības praktizēšanas poligons. Ja mēs spējam būt attiecībās ar otru, mēs spējam uzturēt kvalitatīvas attiecības arī citiem un apkārtējo vidi, tai skaitā ar mūsu bērniem. Par viņēm nav jāuztraucas - viņi tāpat izaugs. Ļausim viņiem sevi vērot – tā ir vienīgā audzināšanas metode, un labākais, ko vecāki var darīt ar saviem bērniem, ir mīlēt viens otru.

 Balstoties uz šiem konceptiem, mēs cenšamies pārim radīt labvelīgus apstākļus sevis piedzīvošanai un izpratnei. Lietojam tehnikas un rituālus; ja vajag, darām to grupā, un nekad nerakstām receptes, bet ļaujam pieņemt, paņemt un aiznest tikai to, kam esam gatavi - bez interpretācijām, ierobežojumiem un nedzaudz ārpus tradicionālās formas.

Mīlesim Sevi un viens otru – kopā bezgalībā un Jaunā esībā!