Individuālās konsultācijas

‌Individuālajās konsultācijās varam rast atbildes gan uz karjeras, laimes, iekšējās balss nemiera un izdegšanas iemesliem, gan arī koncentrēties uz iespējām iegūt motivētas un vēlamas pārmaiņas dzīves gaitā.

Sistēmiskā sakārtošana nav klasiskā psihoterapija, kas risina apziņas un zemapziņas attiecības... Tā palīdz atrast skaidrojumus un pareizo ceļu, liekot Tev ieraudzīt cēloņus un kontekstus, kas iepriekš bija slēpti Tevī.

Pieteikties
Individuālās konsultācijas Studio Quantum

img

Atklāsme kā sadarbība

Tiekoties noskaidrosim Tev interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlies rast atbildes. Studio Quantum metodikas palīdz ieraudzīt kopainu, cēloņsakarības un scenārijus, kas uz visiem laikiem palīdzēs atrast skaidrojumus un pareizo ceļu. 

Lai arī kā sākas mūsu individuālā saruna, mēs neizbēgami nonākam pie eksistenciāliem kontekstiem ar Dzīvi, Būtību, par to, kas patiesībā esam un kā uztveram apkārtējo vidi ar formām un telpu, kurā tās realizējas.

Iekļaujot savu jautājumu plašajā būtības un piepildījuma kontekstā, pats jautājums bieži kļūst par atbildi un pamatu nākamajam apzināšanās ceļa solim. 

Viss sākas ar vienu apzinātu ieelpu un izelpu dienā, ar mirkli iekšēja klusuma apkārtējā troksnī. Šis var šķist nenozīmīgi, taču ir tik viegli to izmēģināt. Atrast ceļu būtībā nozīmē apjaust, cik trausls ir koncepts pareizi un nepareizi, ka nav kļūdu un neveiksmju bet ir notikumi, kas raisa konsekvences. To atgriezeniskā saites mēdz būt patīkama vai ne tik ļoti. Taču jēgu mēs piešķiram paši, un tik daudz ko nosaka mūsu piešķirtais vērtējums, projicējot un salīdzinot kādu notikumu ar savām pagātnes pieredzēm.

Visas nepatīkamās sajūtas un emocijas rodas no salīdzināšanas. Procedūra ir viegla: ņemam faktu no pagātnes, noliekam blakus tam, ar ko sastopamies, un izsakām domās verdiktu. Taču mūsu smadzenes bioķīmiski nespēj atšķirt notikumu realitātē no notikuma iztēlē. Tādēļ bioķimiskais mehānisms tiek iedarbināts un emocijas iestājas pilnā apmērā.

Mēs varam sevi no tā pasargāt, vienkārši pieņemot to, kas ir šeit un tagad. Mēs varam uz laiku atlaist kontroli (jo tā ir tikai ilūzija, ka mēs kontrolējam) un padoties labā nozīmē Dzīvei. Tam, kas mēs patiesībā esam. Mēs esam Dzīve – garīgas būtnes,kas piedzīvo fizisku (ķermenisku) pieredzi.

Akceptējot tagadni kā vienīgo Zemes dzīves izpausmes un piedzīvošanas formu, būtiski mainās lietu un parādību uztvere un daudzās tā saucamās problēmas kā koncepti pārstāj eksistēt. To mēs saucam par atlaišanu. Un pāri parasti paliek Mīlestība. Bailes, galvenais evolūcijas virzītājspēks, reducējas.

Nekas nav jāizslēdz un jāapspiež, - ir jāatpazīst. Līdz ko pazīstam, izkļūšana no jebkuriem sarežģījumiem un jautājumiem vai bedres ir daudz ātrāka. Tā praktizējot, vienu dienu mēs apjaušam, ka varam iet pa citu ceļu, kur nemaz nav šīs bedres. Kad ejam pa to, jau citā kontekstā spējam atcerēties, kā tas bija, kad sākām ar vienu apzinātu ieelpu.